16 Tháng Chín, 2020
Tuyển dụng cửa hàng trưởng

[Cowboy Zone Cafe] – Tuyển dụng Cửa hàng trưởng

Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV cá nhân về địa chỉ mail: jobs@hugefam.com với tiêu đề: HỌ VÀ TÊN_CỬA HÀNG TRƯỞNG COWBOY ZONE CAFE.